บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัดบริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัดบริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
2020.1.28 ทางเราได้เข้าร่วมออกบูธ INTERNEPCON JAPAN ครั้งที่ 34
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาเยี่ยมเยือนเรา
วันจัดงาน : วันที่ 15(พุธ) ~วันที่ 17(ศุกร์) มกราคม 2020
สถานที่จัดงาน : Tokyo Big Sight
หมายเลขบูธ : South Hall 1 S5-002
2019.11.5 สำนักงานใหญ่/อาคารบริษัทที่สอง (CIC: Customer Innovation Center) เปิดทำการเมื่อวันที่ 5 (อังคารที่) พฤศจิกายน 2019
2019.5.27 ทางเราได้เข้าร่วมออกบูธ Automotive Engineering Exposition Yokohama 2019
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาเยี่ยมเยือนเรา
วันจัดงาน : วันที่ 22(พุธ) ~วันที่ 25(ศุกร์) พฤษภาคม 2019
สถานที่จัดงาน : Pacifico Yokohama
หมายเลขบูธ : 405
2019.1.21 ทางเราได้เข้าร่วมออกบูธ INTERNEPCON JAPAN ครั้งที่ 48
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาเยี่ยมเยือนเรา
วันจัดงาน : วันที่ 16(พุธ) ~วันที่ 18(ศุกร์) มกราคม 2019
สถานที่จัดงาน : Tokyo Big Sight
หมายเลขบูธ : E4-12
2018.1.22 ทางเราได้เข้าร่วมออกบูธ INTERNEPCON JAPAN ครั้งที่ 47
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาเยี่ยมเยือนเรา
วันจัดงาน : วันที่ 17(พุธ) ~วันที่ 19(ศุกร์) มกราคม 2018
สถานที่จัดงาน : Tokyo Big Sight
หมายเลขบูธ : E13-10
2017.1.23 ทางเราได้เข้าร่วมออกบูธ INTERNEPCON JAPAN ครั้งที่ 46
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาเยี่ยมเยือนเรา
วันจัดงาน : วันที่ 18(พุธ) ~วันที่ 20(ศุกร์) มกราคม 2017
สถานที่จัดงาน : Tokyo Big Sight
หมายเลขบูธ : E13-10
2014.2.1 ทางเราได้ทำการจำหน่าย 2 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์ KAPPA5 สำหรับปริมาตรน้อย
2013.11.21 ได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ภาษาไทยแล้ว

© 2006-2020 Naka Liquid Control Co., Ltd.